My Dogs

سگ هایم را دوست دارم

بیشتر از معشوقه ام در تخت

معشوقه ام او نیست

گفتگوهایم خلاصه شده در دو کلمه

آیا مرا می پذیری به تخت؟!

و تو

معشوقه ات را جستجو کن

بیرون از تخت

بیرون از من

من، سکون یافته در آغوش آن ها

و تو، خسته در تحت تخت من

Leave a Comment